יום ד', י’ באייר תשע”ח
 
מהו לדעתך התחום שחשוב ביותר לחזק בבית ספרנו?

הגדרת התפקיד: אחראית לרווחה הנפשית של התלמידים ברמה מערכתית וברמה הפרטנית.

הגדרת התפקיד: אחראית לרווחה הנפשית של התלמידים ברמה מערכתית וברמה הפרטנית. מרכזת התחום ומפנה לגורמים מטפלים שותפה למנהלת ולמחנכים בהתמודדות ובניית כלים לקידומו של הפרט בתחומים התנהגותיים , חברתיים ורגשיים. מלווה הורים בתחומים הקשורים לתפקוד הילד מעבירה סדנאות בכישורי חיים לצוות המחנכים. עובדת באופן פרטני עם ילדים על נושאים בתחום החברות, וחיזוק הביטחון העצמי. מעבירה סדנאות בכתות ה' ו' בכישורי חיים, בכתות ו' מתמקדת במיוחד בנושא מעברים. מרכזת את תחום לקויי הלמידה . מלווה ומפנה לגורמים המטפלים. נמצאת בימי ראשון ורביעי, בין השעות 8.00 - 16.00. ניתן לפנות בימים אלו לטל' ביה"ס : 025360148, 025360149 או לפלא' 0504517901